Planificación e control da capacidade a medio e curto prazo

  1. Tony Crespo
  2. Pilar piñeiro
Book:
Produción: planificación, programación e control : exercicios resoltos
  1. Crespo Franco, Tony
  2. Piñeiro García, Pilar

Publisher: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 84-8158-287-5

Year of publication: 2005

Pages: 225-273

Type: Book chapter