A educación social na nova era dixitalEdu-Facebook "psicosexualidad"

  1. Patricia Alonso Ruido
  2. Yolanda Rodríguez Castro
  3. María Lameiras Fernández
  4. María Victoria Carrera Fernández
Libro:
A Fenda Dixital: TIC, NEAE, Inclusión e Equidade
  1. Gonçalves, Daniela (coord.)
  2. Fernández Rodríguez, Jennifer (coord.)
  3. Castro Rodríguez, María Montserrat (coord.)
  4. Ricoy Lorenzo, María del Carmen (coord.)
  5. Rodríguez Rodríguez, Jesús (coord.)
  6. Cid Fernández, Xosé Manuel (coord.)

Editorial: Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

ISBN: 978-989-99984-1-4

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 537-546

Tipo: Capítulo de libro