Despois do temporal de Manuel Lourenzo.Un Hipólito subvertido

  1. María Amado Rodríguez
Libro:
Clásicos en escena ayer y hoy
  1. María Teresa Amado Rodríguez (coord.)
  2. Begoña Ortega Villaro (coord.)
  3. María de Fátima de Sousa e Silva (coord.)

Editorial: Imprensa da Universidade de Coimbra ; Universidade de Coimbra

ISBN: 978-989-26-1836-4 978-989-26-1837-1

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 35-54

Tipo: Capítulo de libro