Determinación en campo da alteración en petróglifos mediante a aplicación do durómetro Equotip

  1. Alejandra Feal Pérez
  2. Ramón Blanco Chao
Libro:
A arte rupestre no Norte do Barbanza
  1. Ramón Fábregas Valcarce
  2. Carlos Rodríguez Rellán

Editorial: Andavira

ISBN: 978-84-8408-666-6

Ano de publicación: 2012

Páxinas: 175-184

Tipo: Capítulo de libro