Primeira aproximación aos danos sufridos polos recursos pesqueiros comercializables na ría de Vigo despois do vertido do " Prestige "

  1. Carballo Penela, A 1
  2. García Negro, M.C 1
  3. Villasante, C. S 1
  4. Rodríguez Rodríguez, G 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Buch:
X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia
  1. Rey Méndez, Manuel

Verlag: Asociación Cultural do Foro dos Recursos Mariños

ISBN: 978-84-608-0755-1

Datum der Publikation: 2008

Seiten: 347-362

Kongress: Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas (10. 2007. O Grove)

Art: Konferenz-Beitrag