Metais pesados en organismos bentónicos dos esteiros de Galicia

  1. Xoan Manoel Puente Salvado
Dirixida por:
  1. Alejo Carballeira Ocaña Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1992

Departamento:
  1. Departamento de Bioloxía Funcional

Tipo: Tese