Estabilidad coloidal de nanoestructuras liposómicas

  1. Sabin Fernández, Juan D.
Dirixida por:
  1. Félix Sarmiento Escalona Director
  2. Gerardo Prieto Estévez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2007

Departamento:
  1. Departamento de Física Aplicada

Tipo: Tese