Consumption of advanced internet services in Urban Areas: A case study of Madrid

  1. Lois-González, R.C.
  2. Armas-Quinta, F.J.
  3. Macía-Arce, J.C.
Libro:
Urban Transformations: Centres, Peripheries and Systems

ISBN: 9781409468516

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 27-38

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.4324/9781315548685-10 GOOGLE SCHOLAR