Escritos de la Revolución de 1789

  1. Emmanuel Joseph Sieyès
  2. Ramón Máiz Suárez trad.

Editorial: Akal

ISBN: 9788446048428

Ano de publicación: 2020

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 2 (19-09-2023)