A new disruption vector (pDHO) to obtain heterothallic strains from both Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces pastorianus.

 1. Lucía Blasco
 2. Patricia Veiga Crespo
 3. Miguel Viñas Ciordia
 4. Tomás González Villa
Revista:
International microbiology: official journal of the Spanish Society for Microbiology

ISSN: 1618-1905

Ano de publicación: 2011

Volume: 14

Número: 4

Páxinas: 201-206

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: International microbiology: official journal of the Spanish Society for Microbiology

Indicadores

JCR (Journal Impact Factor)

 • Ano 2011
 • Factor de impacto da revista: 1.407
 • Factor de impacto sen autocitas: 1.407
 • Article influence score: 0.553
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY Cuartil: Q3 Posición na área: 108/158 (Edición: SCIE)
 • Área: MICROBIOLOGY Cuartil: Q3 Posición na área: 84/114 (Edición: SCIE)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2011
 • Impacto SJR da revista: 1.046
 • Cuartil maior: Q2
 • Área: Microbiology Cuartil: Q2 Posición na área: 58/146
 • Área: Microbiology (medical) Cuartil: Q2 Posición na área: 35/114

Scopus CiteScore

 • Ano 2011
 • CiteScore da revista: 3.6
 • Área: Medicine (all) Percentil: 64
 • Área: Microbiology (medical) Percentil: 63
 • Área: Microbiology Percentil: 60