Marcas técnico-formales de la polémica literaria en la Escuela Literaria Siciliana

 1. Ana María Domínguez Ferro
Revista:
Revista de filología románica

ISSN: 0212-999X

Ano de publicación: 2012

Número: 29

Páxinas: 201-213

Tipo: Artigo

DOI: 10.5209/REV_RFRM.2012.V29.N2.40154 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Revista de filología románica

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Scopus: 0 (15-09-2023)
 • Citas en Dimensions: 0 (05-04-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2012
 • Impacto SJR da revista: 0.1
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Literature and Literary Theory Cuartil: Q4 Posición na área: 600/713
 • Área: Linguistics and Language Cuartil: Q4 Posición na área: 675/765

CIRC

 • Ciencias Sociais: C
 • Ciencias Humanas: C

Scopus CiteScore

 • Ano 2012
 • CiteScore da revista: 0.0
 • Área: Literature and Literary Theory Percentil: 24
 • Área: Language and Linguistics Percentil: 14
 • Área: Linguistics and Language Percentil: 13

Dimensions

(Datos actualizados na data de 05-04-2023)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes: 0
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.0