Las armas en las líricas siciliana y gallego-portuguesa medievales

  1. Ana María Domínguez Ferro
Libro:
Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
  1. Elvira Fidalgo Francisco (coord.)
  2. Pilar Lorenzo Gradín (coord.)

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-1180-8

Ano de publicación: 1994

Páxinas: 205-215

Tipo: Capítulo de libro