Las comparaciones con animales en la escuela poética siciliana

  1. Ana María Domínguez Ferro
Libro:
Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas
  1. Ramón Lorenzo Vázquez (coord.)

Editorial: Fundación Pedro Barrié de la Maza

ISBN: 84-87819-15-X

Ano de publicación: 1994

Volume: 7

Páxinas: 629-642

Congreso: Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas (19. 1989. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso