Notas referidas a Petrarca en los índices de Francesco da Barberino del Vat. Lat. 3217

  1. Carmen F. Blanco Valdés
  2. Ana María Domínguez Ferro
Libro:
"A mi dizen quantos amigos ey": homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro
  1. Esther Corral Díaz (coord.)
  2. Lydia Fontoira Suris (coord.)
  3. Eduardo Moscoso Mato (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-118-0

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 67-76

Tipo: Capítulo de libro