Carlos Abraira e o legado de cadros de Castelao para o Museo de Pontevedra

  1. Abraira Cela, Carlos entrevistado
  2. Pombo Arias, Manuel entrev.
Revista:
Galegos = Gallegos

ISSN: 1889-2590

Ano de publicación: 2010

Número: 11

Páxinas: 22-24

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Galegos = Gallegos