Espazos naturais e formas do relevo en Europareflexións sobre unha experiencia de aula con estudantes de 1º da ESO

 1. Miguel Rodríguez Fernández 1
 2. Xosé Carlos Macía Arce 1
 3. Francisco Rodríguez Lestegás 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Book:
Ensinar na sociedade actual
 1. Macía Arce, Xosé Carlos (coord.)

Publisher: Andavira

ISBN: 978-84-8408-999-5

Year of publication: 2017

Pages: 89-96

Type: Book chapter