Conejctar a ciencia cos problemas sociaisa tuberculose como contexto

 1. Virginia Aznar Cuadrado 1
 2. Blanca Puig Mauriz 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Ensinar na sociedade actual
 1. Xosé Carlos Macía Arce (coord.)

Editorial: Andavira

ISBN: 978-84-8408-999-5

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 567-582

Tipo: Capítulo de libro