1.232. Les ciutats de les Illes Balears

 1. Onofre Rullán Salamanca
 2. Sònia Vives Miró
Revista:
Biblio 3W: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

ISSN: 1138-9796

Ano de publicación: 2018

Volume: 23

Páxinas: 27

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Biblio 3W: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2018
 • Factor de impacto da revista: 0,150
 • Ámbito: GEOGRAFÍA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 28/42

CIRC

 • Ciencias Sociais: C

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Ano 2018
 • JCI da revista: 0.04
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: GEOGRAPHY Cuartil: Q4 Posición na área: 138/159

Resumo

El llibre de Jesús M. González és continuador d’aquesta tradició i compta amb una característica que fins ara només tenia el de 2006 abans citat, analitza la totalitat de ciutats i sistemes urbans de les Illes Balears. Potser els llibres de 2006 i 2017 són els primers indicadors de què les Balears “comencen a existir”, i no només com a entitat administrativa.

Referencias bibliográficas

 • ARTIGUES, A.; BAUZÀ, A.; BLÁZQUEZ, M.; GONZÁLEZ, J. M.; J.; MURRAY, I. i RULLAN, O. Introducción a la Geografía Urbana de las Illes Balears. Palma: Grup d’Investigació sobre Sostenibilitat i Territori, 2006. Disponible a https://www.ggu2015.com/excursion-baleares [consulta: 22/01/2018].
 • ARTIGUES, A.; BLÁZQUEZ, M.; GUAL, J.; MATEU, J.; MURRAY, I. i RULLAN, O. (Editors). Albert quintana: el seu temps i la seva obra. Palma: Govern de les Illes Balears, 2008.
 • BARCELÓ, B. El Terreno. Geografía Urbana de un barrio de Palma. Boletín de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación, 1963, nº 640, p. 125-178.
 • BARCELÓ, B. Palma de Mallorca, capital insular. Boletín de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación, 1970, nº 669, p. 225-234.
 • DOMÈNECH, M.; GOMILA, J.; MARTÍNEZ, A. i SEGUÍ, N. La Ciutat des del carrer: anàlisi formal, funcional i simbòlic del casc antic de Maó. Maó: Ateneu de Maó, 1983.
 • HORRACH, B. Aprendiendo de la balearización: Mallorca, un laboratorio internacional del turismo de masas y de conformación de los destinos maduros litorales. Tesi doctoral dirigida per Joaquín Sabaté. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2015. Disponible a http://www.tdx.cat/handle/10803/384617 [consulta: 22/01/2018].
 • JULBE, F. i PASCUET, R. Introducción al análisis histórico de la ciudad de Ibiza (De la ciudad púnica a 1912). Eivissa: Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares, 2001.
 • LADARIA, M. D. El ensanche de Palma. Planteamiento del tema, construcción y valoración de un nuevo espacio urbano, 1868-1927. Palma: Ajuntament de Palma, 1992.
 • MESTRE, M. Ciutat i territori a Mallorca. Una aproximació a la relació entre Palma i el sistema urbà mallorquí. Tesi Doctoral dirigida per Oriol Nel·lo. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2016. Disponible a http://www.tesisenred.net/handle/10803/400083 [consulta: 22/01/2018].
 • PONS, A. Turisme, Illeïtat i Urbanització a les Illes Balears (1956-2006). Tesi doctoral dirigida per Onofre Rullan. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2016. Disponible a http://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/4050 [consulta: 23/01/2018].
 • QUINTANA, A. El sistema urbano de Mallorca. Palma: Editorial Moll, 1979.
 • RUIZ, C. L’urbanisme de la Ciutat de Palma. Palma: Editorial El Far, 2000.
 • VALLÈS, R. Dalt Vila. Ciutat d’Eivissa. Estudi de Geografia Urbana. Eivissa: Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 1993.
 • VILARDELL, J. E. La fundación de Georgetown, Menorca 1771. Patrick Mackellar y el urbanismo militar británico. Maó: Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Balears, 2005.
 • VIVES, S. L’espai urbà del capitalisme. La construcción del projecte neoliberal de Palma. Tesi doctoral dirigida per Onofre Rullan. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2013. Disponible a http://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/2869 [consulta: 24/01/2018].
 • YRIGOY, I. La urbanización turística como “solución espacial”. Agentes, planeamiento y propiedad en la playa de Palma y Magaluf (Mallorca). Tesi doctoral dirigida per Onofre Rullan. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2015. Disponible a http://www.tesisenred.net/handle/10803/364777 [consulta: 23/01/2018].