Conversa con Domingo García-Sabell

  1. Marcelino Agís Villaverde
  2. Carlos Baliñas Fernández
Libro:
Medicina e humanismo: homenaxe a Domingo García-Sabell
  1. Agís Villaverde, Marcelino (comp.)
  2. Villanueva Prieto, Darío (comp.)
  3. García-Sabell, Domingo (hom.)
  4. Senén Barro Ameneiro (pr.)
  5. Víctor Fernández Freixanes (pr.)

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela ; Galaxia

ISBN: 84-8288-640-1 84-9750-262-0

Ano de publicación: 2003

Páxinas: 175-192

Tipo: Capítulo de libro