Á procura dun novo de dirección escolar

  1. Manuel Armas Castro
  2. Miguel Ángel Zabalza Beraza
Revista:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Ano de publicación: 1997

Número: 28

Páxinas: 70-79

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de educación

Indicadores

CIRC

  • Ciencias Sociais: C
  • Ciencias Humanas: C

Resumo

O artigo presenta unha síntese da Tese doutoral titulada "Avaliación das Necesidades de Santiago Formativas dos Directores Escolares de Galicia no Contexto' da Reforma Educativa" (Armas, M., 1995), realizada por Manuel Armas baixo a dirección do Dr. D. Miguel Angel Zabalza. En primeiro lugar explicamos o por que e para que desta investigación. A continuación clarificamos algúns dos termos máis utilizados no noso traballo. Deseñamos as grandes liñas metodolóxicas e rematamos facendo referencia a algunhas das principais conclusións e propostas de intervención que xurden da análise da información.