Análise da procedencia e características da afluencia turística a Santiago no Xacobeo 93

  1. Román Rodríguez González
  2. Ramón Blanco Chao col.
  3. Sonia Garrido Faraldo coord.

Editorial: Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-1166-2

Ano de publicación: 1994

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 3 (03-10-2023)