Giuseppe Tavani (1924-2019)

 1. Pilar Lorenzo Gradín
Revista:
Verba: Anuario galego de filoloxia

ISSN: 0210-377X

Ano de publicación: 2019

Volume: 46

Páxinas: 5-9

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Verba: Anuario galego de filoloxia

Indicadores

SCImago Journal Rank

 • Ano 2019
 • Impacto SJR da revista: 0.101
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Linguistics and Language Cuartil: Q4 Posición na área: 882/1150

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2019
 • Factor de impacto da revista: 0,140
 • Ámbito: FILOLOGÍA HISPÁNICA Cuartil: C1 Posición no ámbito: 22/131
 • Ámbito: FILOLOGÍAS Cuartil: C2 Posición no ámbito: 75/328
 • Ámbito: LINGÜÍSTICA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 34/70

CIRC

 • Ciencias Sociais: C
 • Ciencias Humanas: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2019
 • CiteScore da revista: 0.2
 • Área: Language and Linguistics Percentil: 41
 • Área: Linguistics and Language Percentil: 39

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Ano 2019
 • JCI da revista: 0.27
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: LANGUAGE & LINGUISTICS Cuartil: Q3 Posición na área: 247/361