Labregas, emigradas, estraperlistas e represaliadasexperiencias de vida e lembranzas de mulleres na Galicia rural, 1900-1960

  1. Raúl Soutelo Vázquez
  2. Pegerto Saavedra pr.

Editorial: Concello de Valga

Año de publicación: 2005

Tipo: Libro