Guía dos elementos químicoshistoria, propiedades e aplicacións

  1. Manuel Bermejo Patiño
  2. Ana María González Noya
  3. Marcelino Maneiro Maneiro

Verlag: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 9788445352977

Datum der Publikation: 2018

Art: Buch