Anàlisis, caracterització i dinàmica de les formes erosives Blowout en sistemes dunars de Mallorca i Menorca (Illes Balears)

  1. Mir Gual, Miquel
unter der Leitung von:
  1. Guillem Xavier Pons Buades Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universitat de les Illes Balears

Fecha de defensa: 16 von Mai von 2014

Gericht:
  1. Antonio Rodríguez Perea Präsident/in
  2. Bernardí Gelabert Ferrer Sekretär/in
  3. Luis Hernández-Calvento Vocal
  4. Irene Delgado Fernández Vocal
  5. Ramón Blanco Chao Vocal

Art: Dissertation

Teseo: 364473 DIALNET lock_openTDX editor

Zusammenfassung

L’estat de conservació dels sistemes dunars litorals juga un paper clau vers als interessos socials i econòmics d’emplaçaments a on, tal i com passa a les Illes Balears, la major part de la seva activitat econòmica es desenvolupa a la costa. En aquest sentit és important potenciar el coneixement sobre els mecanismes que condicionen l’estat de conservació d’aquests ambients, i també que poden induir als seus patrons erosius. La tesi que es presenta té com a objectiu principal determinar l’estat de conservació d’alguns sistemes dunars de les illes de Mallorca i Menorca a partir de la caracterització de les formes erosives blowouts existents en primera línia. A més s’endinsa en investigar sobre la dinàmica eòlica i sedimentària donada en aquests ambients sota diferents intensitats energètiques per a poder determinar quins són els patrons de transport de sediment des de la platja cap a l’interior del sistema dunar.