Timeo

  1. Platón .
  2. Ramón Serrano Cantarín ed. lit.
  3. Mercedes Díaz de Cerio Díez ed. lit.

Editorial: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC

ISBN: 978-84-00-09625-0

Ano de publicación: 2012

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 2 (19-09-2023)