Galicia, 25 anos despoishomenaxe a Xerardo Fernández Albor

  1. Gerardo Fernández Albor coord.
  2. Marcelino Agís Villaverde coord.
  3. Manuel Freire-Garabal Núñez coord.

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-273-6

Ano de publicación: 2009

Tipo: Libro