O rol do cinema galego de ficción2000 - 2015

  1. Romero Suárez, Brais
Dirixida por:
  1. Margarita Ledo Andión Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 31 de outubro de 2019

Tribunal:
  1. Petxo Idoiaga Presidente/a
  2. Marta Pérez Pereiro Secretaria
  3. Carmen Ciller Tenreiro Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese

Resumo

RESUMO En O rol do galego no cinema galego de ficción: 2000 - 2015 preténdese describir a relación existente entre a lingua galega e o cinema galego. A aprobación da Lei 6/1999 dotou dun marco legal á actuación do goberno en materia de fomento do audiovisual, porén, o cinema galego era xa unha realidade desde décadas anteriores. Partindo dunha descrición do estado da arte e do obxecto de estudo, a presente investigación profundiza nas axudas autonómicas ao fomento do cinema para pescudar o funcionamento das mesmas, á vez que se fai un volcado de datos exhaustivo das producións galegas dese período de tempo, constatando e describindo a realidade da lingua galega no cinema. Palabras chave: lingua galega, cinema galego, identidade, cinemas nacionais, Xunta de Galicia, políticas audiovisuais, linguas minorizadas RESUMEN En O rol do galego no cinema galego de ficción: 2000 - 2015 se pretende describir la relación existente entre la lengua gallega y el cine gallego. La aprobación de la Ley 6/1999 dotó de un marco legal a la actuación del gobierno en materia de fomento del audiovisual, sin embargo, el cine gallego era ya una realidad desde décadas anteriores. Partiendo de una descripción del estado del arte y del objeto de estudio, la presente investigación profundiza en las ayudas autonómicas al fomento del cine para evaluar su funcionamiento, al tiempo que se hace un volcado de datos exhaustivo de las producciones gallegas de ese período de tiempo, constatando y describiendo la realidad de la lengua gallega en el cine. Palabras llave: lengua gallega, cine gallego, identidad, cines nacionales, Xunta de Galicia, políticas audiovisuales, lenguas minorizadas