Tácticas químicas para controlar a interacción de sistemas sintéticos con ácidos nucleicos

  1. Renata Calo Lapido
Dirixida por:
  1. José Luis Mascareñas Cid Director
  2. M. Eugenio Vázquez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2019

Tribunal:
  1. Marion C. Manuel Melle-Franco Presidente/a
  2. Rebeca García Fandiño Secretaria
  3. Verónica Isabel Dodero Bedaña Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Química Orgánica

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese describe o deseño e síntese de tres sistemas diferentes, capaces de interactuar e recoñecer secuencias específicas de ácidos nucleicos. Na primeira parte, sintetizáronse análogos funcionais da oncoproteína MYC e o seu dominante negativo OMOMYC, así como derivados marcados con fluoróforos. Usáronse dúas estratexias alternativas que implican unha ou dúas ligazóns químicas nativas, obténdose moi bos rendementos. Estas miniproteínas terapeuticamente relevantes, son capaces de dimerizar e recoñecer o suco maior do E-ADN, ademais de internalizarse eficientemente en células vivas. A segunda parte describe a síntese de sistemas conmutables capaces de interactuar específicamente co suco menor de secuencias de ADN ricas en A / T dun xeito reversible e controlable externamente. No último capítulo obtivéronse, nun único paso, oligómeros fluorescentes de bisbenzamidina, que mostraron afinidades moi altas para diferentes combinacións de pares de bases A / T inseríndose no suco menor de ADN.