La inteligenciaHerramienta del pensar

  1. Carmen María Pomar Tojo
  2. Agustín Dosil Maceira
Libro:
A tarefa do pensar: Homenaxe ó profesor Carlos A. Baliñas Fernández
  1. Marcelino Agís Villaverde (ed. lit.)
  2. José Cajide Val (ed. lit.)
  3. Agustín Dosil Maceira (ed. lit.)

Editorial: s.n.

ISBN: 9788460989653

Ano de publicación: 2006

Páxinas: 243-275

Tipo: Capítulo de libro