Filosofía griega antigua

  1. Mercedes Díaz de Cerio Díez
Libro:
Géneros grecolatinos en prosa
  1. Dulce Estefanía Álvarez (coord.)
  2. María Teresa Amado Rodríguez (coord.)
  3. Cecilia Criado Boado (coord.)
  4. Mª Teresa Miñambres (coord.)
  5. Alvaro Pérez Vilarino (coord.)
  6. Carmen Riobó (coord.)

Editorial: Universidad de Alcalá

ISBN: 9788481386585

Ano de publicación: 2005

Páxinas: 9-84

Tipo: Capítulo de libro