República constituínte

  1. Toni Negri
  2. Manuel Outeiriño, trad. trad.
Journal:
A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico

ISSN: 1130-2674

Year of publication: 2019

Issue: 111

Pages: 77-85

Type: Article

More publications in: A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico