Water Footprint of Livestock Farming

  1. Noya, I.
  2. Lijo, L.
  3. Piñeiro, O.
  4. Lopez-Carracelas, R.
  5. Omil, B.
  6. Barral, M.T.
  7. Merino, A.
  8. Feijoo, G.
  9. Moreira, M.T.
Colección de libros:
Environmental Footprints and Eco-Design of Products and Processes

ISSN: 2345-766X 2345-7651

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 21-54

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-981-13-2508-3_2 GOOGLE SCHOLAR