Galicia romana versus Galicia celtanas orixes do nacemento dun país

  1. Francisco Javier González García
Libro:
A morte de Galicia
  1. Isidro Dubert García (coord.)

Editorial: Edicións Xerais de Galicia

ISBN: 9788491215905

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 66-94

Tipo: Capítulo de libro