An Update to Calcium Binding Proteins

  1. Elíes, J.
  2. Yáñez, M.
  3. Pereira, T.M.C.
  4. Gil-Longo, J.
  5. MacDougall, D.A.
  6. Campos-Toimil, M.
Colección de libros:
Advances in Experimental Medicine and Biology

ISSN: 2214-8019

Ano de publicación: 2020

Volume: 1131

Páxinas: 183-213

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-12457-1_8 GOOGLE SCHOLAR