Que son os SPIONs

  1. González Noya, Ana M. 1
  2. Maneiro, Marcelino 1
  3. Pedrido, Rosa 1
  4. Bermejo, Manolo R. 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Química Inorgánica
Journal:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Year of publication: 2018

Issue Title: XXI CONGRESO DE ENCIGA

Year: 31

Issue: 86

Pages: 69-70

Type: Article

More publications in: Boletín das ciencias