Automatic selection of user samples for a non-collaborative face verification system

  1. Casado, F.E.
  2. Regueiro, C.V.
  3. Iglesias, R.
  4. Pardo, X.M.
  5. López, E.
Colección de libros:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5357

Ano de publicación: 2018

Volume: 693

Páxinas: 555-566

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-70833-1_45 GOOGLE SCHOLAR