Colorectal cancer

  1. García-Figueiras, R.
  2. Baleato-González, S.
  3. Gómez-Caamaño, A.
  4. Alvarez-Castro, A.
  5. Paredes-Cotoré, J.
Libro:
Functional Imaging in Oncology: Clinical Applications - Volume 2

ISBN: 9783642405815

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 923-947

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-642-40582-2_15 GOOGLE SCHOLAR