A multi-compartmental model for estimating metal bioaccumulation in fish

  1. Otero-Muras, I.
  2. Franco, A.
  3. Balsa-Canto, E.
  4. Roca, E.
  5. Alonso, A.A.
Colección de libros:
Acta Horticulturae

ISSN: 0567-7572

ISBN: 9789066056411

Ano de publicación: 2008

Volume: 802

Páxinas: 279-286

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2008.802.36 GOOGLE SCHOLAR