A ciencia en Galicia e @s cientÍfic@s Do século XVIII

 1. Manuel R. Bermejo Patiño 1
 2. M. Isabel Fernández García 1
 3. Esther Gómez Fórneas 1
 4. Ana María González Noya 1
 5. Laura Rodríguez Silva 1
 6. Rosa Pedrido Castiñeiras 1
 7. Marcelino Maneiro Maneiro 1
 8. Beatriz Fernández Fernández 2
 9. María Inés García Seijo 3
 10. Xoana Pintos Barral 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Química Inorgánica
 2. 2 I.E.S. Anxel Fole
 3. 3 I.E.S.Monte Castelo
Zeitschrift:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Datum der Publikation: 2015

Jahr: 28

Nummer: 81

Seiten: 81-82

Art: Artikel

Andere Publikationen in: Boletín das ciencias