Dissection of mitochondrial haplogroup H using coding region SNPs

  1. Brandstätter, A.
  2. Salas, A.
  3. Gassner, C.
  4. Carracedo, A.
  5. Parson, W.
Colección de libros:
International Congress Series

ISSN: 0531-5131

Ano de publicación: 2006

Volume: 1288

Páxinas: 7-9

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/J.ICS.2005.09.036 GOOGLE SCHOLAR