Percutaneous Coronary Intervention and Cardiac Surgery in Cancer Patients

  1. López López, A.
  2. Abellás Sequeiros, R.A.
  3. González-Juanatey, J.R.
Libro:
Anticancer Treatments and Cardiotoxicity: Mechanisms, Diagnostic and Therapeutic Interventions

ISBN: 9780128025093

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 357-362

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-802509-3.00035-2 GOOGLE SCHOLAR