Tree crown parameters assessment using 3D photo reconstruction as a tool for selection in olive breeding programs

  1. León, L.
  2. Díaz-Varela, R.A.
  3. Zarco-Tejada, P.J.
  4. De La Rosa, R.
Colección de libros:
Acta Horticulturae

ISSN: 0567-7572

ISBN: 9789462611566

Ano de publicación: 2017

Volume: 1160

Páxinas: 1-4

Tipo: Artigo

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2017.1160.1 GOOGLE SCHOLAR