Determination of Saxitoxin, Tetrodotoxin and Common Phycotoxins

  1. Botana, L.M.
  2. Alfonso, A.
  3. Vieytes, M.R.
  4. Louzao, M.C.
  5. Botana, A.M.
  6. Vale, C.
  7. Vilariño, N.
Libro:
Analysis of Food Toxins and Toxicants

ISBN: 9781118992722

Ano de publicación: 2017

Volume: 1-2

Páxinas: 431-468

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/9781118992685.CH14 GOOGLE SCHOLAR