New weapons to control bacterial growth

  1. Villa, T.G.
  2. Viñas, M.

ISBN: 9783319283661

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 1-556

Tipo: Libro

DOI: 10.1007/978-3-319-28368-5 GOOGLE SCHOLAR