Subacute Cardiotoxicity of Yessotoxin: In Vitro and in Vivo Studies

  1. Ferreiro, S.F.
  2. Vilarino, N.
  3. Carrera, C.
  4. Louzao, M.C.
  5. Cantalapiedra, A.G.
  6. Santamarina, G.
  7. Cifuentes, J.M.
  8. Vieira, A.C.
  9. Botana, L.M.
Revista:
Chemical Research in Toxicology

ISSN: 1520-5010 0893-228X

Ano de publicación: 2016

Volume: 29

Número: 6

Páxinas: 981-990

Tipo: Artigo

DOI: 10.1021/ACS.CHEMRESTOX.6B00012 GOOGLE SCHOLAR