Corpus linguistics on the move: Exploring and understanding English through corpora

  1. López-Couso, M.J.
  2. Méndez-Naya, B.
  3. Núñez-Pertejo, P.
  4. Palacios-Martínez, I.M.

ISBN: 9789004308077

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 1-367

Tipo: Libro

DOI: 10.1163/9789004321342 GOOGLE SCHOLAR