Capacitance-based wireless sensor mote for snail pest detection

  1. Garcia-Lesta, D.
  2. Ferro, E.
  3. Brea, V.M.
  4. Lopez, P.
  5. Cabello, D.
  6. Iglesias, J.
  7. Castillejo, J.
Actas:
SAS 2015 - 2015 IEEE Sensors Applications Symposium, Proceedings

ISBN: 9781479961160

Ano de publicación: 2015

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1109/SAS.2015.7133586 GOOGLE SCHOLAR