γ-Cyclodextrin modulates the chemical reactivity by multiple complexation

  1. Fernández-Rosas, J.
  2. Pessêgo, M.
  3. Cepeda-Plaza, M.
  4. Basilio, N.
  5. Parajó, M.
  6. Rodríguez-Dafonte, P.
  7. García-Río, L.
Revista:
Organic and Biomolecular Chemistry

ISSN: 1477-0520

Ano de publicación: 2015

Volume: 13

Número: 4

Páxinas: 1213-1224

Tipo: Artigo

DOI: 10.1039/C4OB02113D GOOGLE SCHOLAR