Application of fuzzy logic reasoning in environmental systems

  1. Carrasco, E.F.
  2. García-Diéguez, C.
  3. Herva, M.
  4. Roca, E.
Libro:
Fuzzy Logic: Applications, Systems and Technologies

ISBN: 9781624171512

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 17-42

Tipo: Capítulo de libro